Activiteiten

Overzicht en planning

 

Overzicht en planning 2018 

Agenda :

maandag:
-20.15 uur - 22.15 uur - Repetititeavond Together

dinsdag:
-10.00 uur - 14.00 uur - Huiskamerproject Hari Tenang Senang 
-11.00 uur - 12.00 uur - Meer Bewegen voor Ouderen
-16.00 uur - 21.00 uur - Budo Academy Physical

 woensdag:
- 16.30 uur -18.30 uur -  Budo Academy Physical
- 19.00 uur- 21.00 uur -  Mantelzorgtrefpunt (1x per maand)
- 20.00 uur - 22.00 uur - Vrouwencafe Wanita2 bitjara (1x per maand)
- 20.00 uur - 21.30 uur - Tifagroep Ina Ama (mannen) (1x per maand)
- 20.00 uur - 21.30 uur - Tifagroep Ina Ina (vrouwen)  (1x per maand)

donderdag:
-10.00 uur - 12.00 uur - Koersbal
-19.30 uur - 22.00 uur - Cursus Tai Chi Tao

-vrijdag:
-  9.30 uur - 11.30 uur - Koersbal 
-14.00 uur - 17.00 uur-  Kumpulan (1x per kwartaal) nog nader te bepalen

  zaterdag:
- 19.00 uur - 22.00 uur - Bingo (voor de planning zie evenementen/activiteiten)
  Indien er geen activiteiten en evenementen zijn, is er een optie tot verhuur.
  Raadpleeg hiervoor de agenda op onze site.
  

Evenementen/ Activiteiten :

- zaterdag  27 januari         - Pesta Kain Merah Kebaja Merah (traditionele Moluks Nieuwjaarsfeest)
- zaterdag    3 februari       - Pesta Rame Rame met Halmaheraband
- zondag    18 februari       - TOMA ! TOUR 2018 Jessica Manuputty 
- zaterdag  24 februari       - Training Vrijwillige Seniorenondersteuner Landelijk Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO)
- dinsdag 27 februari         - Deelname Open Edese Koersbal Kampioenschap in Harskamp 
- dinsdag 20 maart             - Filmverhaal Ena & de Vissen bij Huiskamer Tenang Senang
- zaterdag 24 maart            - Training Vrijwillige Seniorenondersteuner i.s.m. Landelijk Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO)
- woensdag 25 april           - Vlaghijsing i.v.m. proclamatie RMS 
- zaterdag 12 mei               - Pattimura Walk Barnveld-Lunteren-Barneveld
- zaterdag 30 juni               - Landelijke Molukse Ouderen Dag (Pelita) in Barneveld
- dinsdag 10 juli                 -  Bezoek ouderen en vrijwilligers Huiskamer Tenang Senang /Vlindertuin te Harskamp 
- zaterdag 14 juli                - Summer Kick Off Party 2018
- zaterdag 8 september     - Onthulling Moluks monument door burgemeester R. Verhulst
- woensdag 19 september - Vrouwencafe Wanita2 bitjara
- zaterdag 22 september   - Bingo-avond
- donderdag 11 oktober     - Uitwisseling Koersbalgroepen  Ana Upu en Harskamp
- vrijdag 12 oktober           - Concert Muziekvereniging & Blaasorkest Staccato met medewerking van Ana upu
- woensdag 17 oktober     - Vrouwencafe Wanita2 bitjara
- dinsdag 23 oktober         - Deelname Open Edese Koersbalkampioenschap 
- woensdag 24 oktober     - Halloweenfeest
- zaterdag 27 oktober        - Bezoek Ouderen & Vrijwilligers Huiskamer Tenang Senang aan Openlucht Museum te Arnhem 
- zaterdag 27 oktober        - Bingo-avond
- zaterdag 3 november      - Bezoek Landelijke Molukse Mantelzorg Dag te Moordrecht (niet doorgegaan)
- woensdag 17 november - Workshop Kuping Gadja/ Vrouwencafe Ana Upu
- woensdag 21 november - Vrouwencafe Wanita2 bitjara 
- donderdag 22 november- Uitwisseling Koersbalgroepen Ana Upu en Buurthuis De Schakel/Lunteren
- zaterdag 1 december      - Bingo-avond
- zondag 9 december        - Kerst-inn (onder voorbehoud)
- dinsdag 18 december     - Kerstactiviteit Huiskamer Tenang Senang voor ouderen en vrijwilligers
- donderdag 20 december - Kerstactiviteit Koersbalgroep Ana Upu 

Informatie en voorlichting : 
- Algemene Vergadering vrijdag 26 oktober 19.30 uur Gebouw Ina Ama

Culturele excursies :

- woensdag 30 mei         - Busevenement Tong Tong Fair (Pasar Malam) op het Malieveld te Den Haag

Cursussen en trainingen :
- Cursus Tai Chi Tao - wekelijks
 Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) i.s.m Sportservice Ede - wekelijks
-  Budo Academy Physical- wekelijks 2x
-  Vervolgtraining hoe om te gaan met dementie (nog nader te bepalen)


Projecten en workshops :
- Huiskamerkamerproject   Tenang Senang voor Molukse ouderen - wekelijks
- Sportactiviteiten in samenwerking met Sportservice Ede (nog nader te bepalen)
- Verhalenproject-  samenstellen Moluks cahier in samenwerking met gemeente Ede 
- Pilotproject training Vrijwillige Seniorenondersteuning in samenwerking met Landelijk Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO)
- Workshop Tifa voor dames (ina Ina) 
- Project Mantelzorgtrefpunt 
- Project Dagbesteding en Ouderenactiviteiten Tenang Senang i.s.m. Oranje Fonds (welzijnsactiviteiten)
- Project Dagbesteding in het kader van zorg i.s.m. Zorginstelling Rumah Kita (in ontwikkeling)